single

Jak zaprogramować frezarkę CNC?

Programowanie frezarek CNC nabiera znaczenia z każdym zleceniem, które wymaga dokładnego dostosowania do założeń klienta. Jak nauczyć się programowania CNC? Jak powstaje program do frezarki? W jakim celu programuje się maszynę zarówno w przypadku zleceń jednorazowych, jak i przemysłowych? Metod na programowanie CNC jest wiele, ale wszystkie prowadzą do tego samego rezultatu: skryptu, który napędza działanie frezarek.

Istnieją trzy główne nurty programowania CNC. Pierwszym z nich jest ręczne generowanie programu. Polega ono, podobnie jak programowanie tradycyjne, na wpisywaniu na pulpicie komputera maszyny określonych kodów i poleceń. Do programowania można również wykorzystać komputer podłączony do maszyny. Dzięki temu użytkownik może generować na ekranie lub pulpicie maszyny konkretne polecenia i budować listę informacji, które będą wykonywane przez frezarki. Ten rodzaj tworzenia cyklu G-code opiera się na powszechnie przyjętych wariantach. A zatem:

 • G90 to wymiarowanie bezwzględne, wyrażone w mm na minutę.
 • G54 wskazuje przesunięcie stopnia. Inne wartości, takie jak G55 i G57, pozwalają na wskazanie dodatkowych wartości
 • G80 służy do anulowania cyklu produkcyjnego
 • G0 aktywuje szybki ruch pozycjonujący wymagany do obsługi programu.
 • G43 mierzy długość narzędzia od podanego zestawu.
 • G83 jest kodem generującym cykl wiercenia i odprowadzania wiórów.

Dzięki temu operator może stworzyć sekwencję, którą maszyna będzie realizować na podstawie kodów. Dotyczy to zarówno samej operacji CNC jak i szczegółów technicznych takich jak ustawienie maszyny w punkcie wiercenia czy chłodzenia.

Ważne jest, aby zrozumieć, jak zaprogramować CNC. Ważne jest, aby pamiętać, że program CNC może być zaprogramowany ręcznie lub z pełnymi cyklami. Pełne cykle to zarchiwizowane zapisy gotowych ciągów, które można łatwo zmodyfikować dla konkretnego projektu, np. wymiarowania.

Jak zaprogramować CN Podstawy programowania CNC krok po kroku

Istnieje kilka podstawowych sekcji, które muszą znaleźć się w każdym podstawowym programie CNC. Są to:

 • Sekwencja startu.
 • Wskazuje wybrane narzędzie
 • Charakterystyka ścieżki narzędzia
 • Sekwencja końcowa.

Programowanie CNC wymaga wskazania toru, po którym porusza się narzędzie. Jest to punkt, w którym obowiązuje sekwencja poleceń, które są generowane za pomocą G-kodów. Procedura powinna rozpocząć się od wskazania punktu, w którym narzędzie zostanie przekierowane (G0). Operatorzy powinni wskazać, czy ścieżka narzędzia jest łukiem (G2 i G3 w zależności od układu wskazówek zegara), czy odcinkiem prostym. Głębokość narzędzia jest ostatnią kluczową daną.

Pozwoli to na poznanie podstaw programowania CNC, oraz stworzenie podstawowego oprogramowania do pierwszych operacji CNC. To tylko początek dla bardziej zaawansowanych projektów, które będą wymagały znacznego skoku jakościowego i wiedzy o programowaniu na CNC.

Programowanie CNC w oparciu o możliwości CAM

Inną opcją tworzenia oprogramowania CNC jest oparcie się na możliwościach technologii CAM. Skrót ten oznacza komputerowe wspomaganie produkcji. Pozwala ona na stworzenie programu na podstawie trójwymiarowego modelu komponentu. Wynika to z coraz większej złożoności zadań, przed którymi stają operatorzy. Jak napisać program sterujący tokarką CNC, gdy obrabiany kształt nie jest zgodny z ramą G-coding? Programowanie CNC oparte na możliwościach CAM jest w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem. Jeśli część jest skomplikowana, ma wiele szczegółów i wykracza poza ogólne standardy obróbki, programowanie CNC oparte na możliwościach CAM pozwala operatorowi na precyzyjne określenie swoich oczekiwań. Możliwe jest również wyeliminowanie potencjalnych błędów w wymiarowaniu i braków technicznych już na etapie testów, zanim program zostanie przekazany operatorowi.

Dwie sfery, które tworzą jeden efekt

Do programowania CNC potrzebna jest znajomość podstaw.

 • Ogólna wiedza o środowisku informatycznym
 • Znajomość technologii - np. obróbka wiórowa.

Możliwości programów obróbczych CAM mogą być naturalnym środowiskiem dla operatorów, ale tylko wtedy, gdy dobrze czują się w ogólnie pojętej branży. Jednak sama znajomość oprogramowania nie wystarczy - wymagane jest doświadczenie, aby zrozumieć, jak materiał poddawany obróbce zachowuje się w zależności od jego szczególnych cech. Ogólna wiedza CNC obejmuje wytrzymałość materiału, mechanikę ogólną oraz wiedzę technologiczną w zakresie doboru komponentów i zachowania danego stopu. Właściwe programowanie tokarki CNC można osiągnąć tylko poprzez połączenie tych dwóch sfer.