single

Dział utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych

Działy utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu płynnego i niezawodnego działania maszyn i urządzeń. Jest to zespół odpowiedzialny za zapobieganie awariom sprzętu, naprawę i konserwację wyposażenia fabrycznego oraz jego optymalizację.

Cele działu utrzymania ruchu

  1. Minimalizacja przestojów jest głównym celem jednostki odpowiedzialnej za konserwację. Jego celem jest zapewnienie niezawodnego i ciągłego działania sprzętu produkcyjnego. Dział dąży do zminimalizowania przestojów spowodowanych awariami maszyn. Zwiększy to wydajność produkcji.
  2. Kolejnym celem jest optymalizacja kosztów konserwacji. Dział konserwacji dąży do zminimalizowania kosztów związanych z naprawami i konserwacją, wymianą części i zużyciem energii przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności i trwałości.
  3. Zwiększenie dostępności maszyn - dział utrzymania ruchu dąży do zwiększenia dostępności maszyn poprzez regularne kontrole i konserwację, a także naprawy prewencyjne. Celem jest zminimalizowanie przestojów i szybkie usuwanie awarii, aby zmaksymalizować wydajność maszyn.
  4. Poprawa wydajności maszyn. Dział utrzymania ruchu dąży również do poprawy wydajności i efektywności maszyn produkcyjnych. Może to obejmować optymalizację parametrów maszyny, modernizację, wdrożenie nowej technologii lub szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.
  5. Bezpieczeństwo pracy jest celem działu utrzymania ruchu. Ważne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom obsługującym maszyny. Dział zapewnia przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, a pracownicy są szkoleni w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
  6. Utrzymanie ruchu może również usprawnić procesy organizacyjne i technologiczne. Analizując dane dotyczące awarii i przestojów, może poprawić wydajność, elastyczność i jakość produkcji.

Specjaliści ds. utrzymania ruchu

Dział utrzymania ruchu składa się z szerokiego grona specjalistów, w tym mechaników, techników, automatyków i elektryków. Współpracują oni ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej konserwacji maszyn i urządzeń w fabryce. Wykwalifikowany personel wykonuje rutynową konserwację, czyszczenie, regulację, smarowanie i regulację maszyn. Podejmują również natychmiastowe działania naprawcze w przypadku wystąpienia awarii.

Dział konserwacji jest również odpowiedzialny za zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Ważne jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów, aby zminimalizować przestoje w produkcji i zapewnić szybką reakcję w przypadku awarii.

Działy utrzymania ruchu Farem Polska

Farem Polska posiada obecnie stałe jednostki serwisowe w Celma Indukta i Bispol SA. Świadczy również usługi naprawcze, konserwacyjne i stałego utrzymania ruchu dla innych partnerów, gdy nie ma stałej jednostki. W przypadku awarii lub remontu, zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów szybko dotrze do klienta.