single

Jak prawidłowo spawać metodą TIG?

Spawanie TIG ma wiele zalet, od łączenia szerokiej gamy metali po estetykę. Jak spawać, aby zmaksymalizować automatyzację i osiągnąć pożądany efekt?

Spawanie TIG nie wymaga skomplikowanych rozwiązań, ale wymaga pewnego poziomu precyzji i doświadczenia od operatora.

Proces polega zasadniczo na umieszczeniu elektrody w dyszy, do której doprowadzane są gazy osłonowe. Należy pamiętać, że elektroda jest podłączona do jednego bieguna źródła prądu. Spawana część jest również podłączona do drugiego bieguna. Obrabiany przedmiot jest topiony lokalnie w momencie zajarzenia łuku między elektrodą a spawanym przedmiotem. Metoda TIG wymaga wprowadzenia metalu wypełniającego, który może mieć postać drutu. Ciekły metal jest używany do tworzenia spoiny łączącej części.

Jest to bardzo podstawowe założenie. Należy pamiętać, że metoda TIG może być sformułowana w nieco inny sposób. W tym przypadku wykonuje się ją z metalem wypełniającym i bez niego. W tym przypadku bezszwowa metoda TIG jest zalecana na przykład do łączenia cienkich części. W takiej sytuacji spoina wymagana do połączenia zostanie utworzona przy użyciu krawędzi stopionego materiału.

Dzięki odpowiedniemu sprzętowi TIG, w oparciu o doświadczenie i umiejętności, można łączyć różne grupy materiałów w nieskończoność. Należą do nich:

 • Stale stopowe i niestopowe
 • Aluminium i jego stopy
 • stopy magnezu
 • stopy niklu
 • Stopy tytanu to nowa generacja stopów.

W tym kontekście istotna jest kwestia parametrów. W tym przypadku TIG dzieli się na dwie metody w zależności od rodzaju prądu spawania i jego biegunowości. Proces TIG dzieli się na dwie metody:

 • DC (spawanie prądem stałym, obejmujące stale stopowe i niestopowe, a także miedź i tytan).
 • AC (spawanie prądem zmiennym, obejmujące aluminium, magnez i ich stopy)

Parametry prądu spawania TIG

W prawie wszystkich sytuacjach spawalniczych stosowana jest biegunowość ujemna. Zapewnia to równomierne rozprowadzanie ciepła między elementem spawanym a nietopliwą elektrodą.

Natężenie prądu należy dostosować do rodzaju i grubości spawanego materiału. Należy zwrócić uwagę na:

 • średnicę elektrody nietopliwej
 • Typ elektrody
 • Pozycja spawania
 • Rodzaj używanego gazu osłonowego.

Natężenie prądu należy dostosować do oczekiwanej szerokości spoiny. Zbyt niskie natężenie prądu może prowadzić do problemów z uzyskaniem wystarczającego wtopienia. Wysokie natężenie prądu spowoduje głębsze wtopienie podczas spawania TIG. Może to mieć wpływ na estetykę, a także szybkość spawania. Może to prowadzić do wtrąceń metalicznych lub przegrzania obrabianego materiału.

Prędkość procesu TIG jest ostatnim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas spawania TIG. Domyślnie powinna ona wynosić od 0,05 do 0,4 m/min.

Metoda TIG: Możliwości automatyzacji

Spawanie TIG to proces, który w zdecydowanej większości wykonywany jest ręcznie. Ważne jest, aby powierzyć ten proces doświadczonemu i precyzyjnemu operatorowi. Istnieją również opcje półautomatyczne i w pełni automatyczne. Spawanie TIG jest coraz częściej wykonywane przez roboty.

Spawanie TIG: Zalety i wady

Popularność spawania TIG wynika z jego wielu niezaprzeczalnych zalet. Główną zaletą jest możliwość łączenia w ten sposób szerokiej gamy metali. Rozwiązanie to jest bardzo wszechstronne i może być wykorzystywane zarówno do celów przemysłowych, jak i produkcyjnych.

Metoda TIG ma wiele zalet, w tym możliwość koncentracji łuku. Możliwe jest spawanie materiałów przewodzących ciepło przy użyciu wąskiego SWC.

Estetyka jest zawsze zaletą. To coś więcej niż tylko wykończenie części. Skuteczne spawanie TIG redukuje rozpryski i małe części, a także dym spawalniczy lub inny odczuwalny hałas.

Spawanie TIG ma również wady, które należy wziąć pod uwagę. Kwalifikacje operatora są bardzo ważne ze względu na ręczny charakter, mimo że automatyzacja staje się coraz bardziej powszechna. Ważna jest umiejętność pracy z różnymi materiałami, ponieważ każdy z nich ma swoje własne właściwości obróbki cieplnej. Podczas konfigurowania metody TIG należy wziąć pod uwagę między innymi następujące czynniki:

 • Wydajność spawania jest niższa niż w przypadku innych operacji i wymaga więcej czasu na pracę.
 • Powstawanie ozonu i tlenków azotu
 • Odczuwalne i przeszkadzające światło