single

Okresowa konserwacja maszyn do obróbki metalu: olej i chłodziwo

Wymiana oleju i płynu chłodzącego jest istotną częścią okresowej konserwacji maszyn do obróbki metalu. Jest to ważne dla bezpieczeństwa, wydajności i trwałości sprzętu, a także dla zapewnienia jakości ich produktów. Wysoki poziom wykorzystania sprzętu do obróbki metalu sprawia, że konserwacja zapobiegawcza jest niezbędna. W ciągu dnia maszyna tego typu może wykonać dziesiątki, a nawet setki cykli obróbki. Powoduje to znaczne zużycie narzędzi i komponentów mechanicznych. Proces zużycia może ulec przyspieszeniu w przypadku braku regularnej konserwacji. Prowadzi to do wyższych kosztów napraw, a także konieczności wymiany podzespołów maszyny.

Olej i chłodziwo

Wymiana oleju i płynu chłodzącego to najważniejsza konserwacja zapobiegawcza maszyn do obróbki metalu. Płyny te są niezbędne do prawidłowego działania tego rodzaju maszyn. Olej smaruje ruchome części, zapobiegając tarciu i zużyciu. Płyn chłodzący służy do stworzenia idealnych warunków do obróbki metalu. Płyny te mogą stracić swoje właściwości, jeśli nie są regularnie wymieniane. Może to negatywnie wpłynąć na wydajność maszyny i spowodować uszkodzenie jej części.

Należy pamiętać, że olej i chłodziwo starzeją się i zużywają w miarę pracy maszyny. Tracą one swoje właściwości pod wpływem wysokiej temperatury, obciążeń mechanicznych i utleniania. Prowadzi to do pogorszenia stanu maszyny. Stary olej staje się gęstszy i bardziej lepki, co utrudnia jego przepływ. Płyn chłodzący traci natomiast właściwości chłodzące, co może prowadzić do przegrzania.

Zmiany właściwości chłodziwa są częstą przyczyną wypadków przy pracy z udziałem maszyn do obróbki metalu. Niewystarczające chłodzenie może powodować tarcie na obrabianym przedmiocie, co prowadzi do przegrzania. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia obrabianych przedmiotów przez pęknięcia, zwichnięcia lub inne rodzaje uszkodzeń.

Kiedy należy dokonać wymiany?

Wymiana oleju jest tak samo ważna, jak wymiana płynu chłodzącego. Olej jest bardzo ważnym elementem maszyny, ponieważ odpowiada za płynne i prawidłowe działanie mechanizmów. Jakość stosowanego oleju decyduje o tym, jak długo maszyna będzie działać i jaka będzie jakość wytwarzanych produktów. Niewłaściwe stosowanie oleju może spowodować uszkodzenie łożysk i poważne awarie maszyny.

Podczas wymiany tych substancji należy przestrzegać zaleceń producenta. Obejmują one na przykład gatunki i jakość chłodziwa i oleju, które są odpowiednie dla konkretnej maszyny. Producent określi również czas lub czas trwania operacji, w której należy dokonać wymiany. Olej powinien być wymieniany po kilku miesiącach lub po określonej liczbie godzin pracy, a płyny chłodząco-smarujące co kilka dni lub tygodni.

Recykling i utylizacja

Olej i płyn chłodzący są uważane za odpady niebezpieczne, które wymagają specjalnego traktowania. Ważne jest, aby poddawać te płyny recyklingowi, ponieważ można je ponownie wykorzystać i mają one pozytywny wpływ na środowisko. Zmniejszają one również koszty zakupu nowych substancji.

Jeśli chłodziwo jest regularnie poddawane recyklingowi, obrabiarka może nadal pracować z niemal maksymalną wydajnością. Proces ten należy rozpocząć zanim pojawią się znaczące oznaki zużycia chłodziwa. Jeśli chłodziwo jest zużyte, szczególnie pod względem nasycenia olejami smarowymi i aktywności biologicznej, wówczas obróbka i regeneracja chłodziwa nie będzie miała sensu. Płyny powinny być utylizowane przez renomowaną firmę.

Ważna jest również właściwa utylizacja zużytego oleju. Wybierając firmę do odbioru zużytego oleju należy zwrócić uwagę na dokumenty potwierdzające jej uprawnienia do obrotu zużytymi materiałami. Jest to wymagane do dostarczenia nam niezbędnej dokumentacji zdawczo-odbiorczej, którą będziemy musieli okazać w przypadku kontroli.