single

Polityka plików cookie

1. informacje ogólne

Niniejsza polityka ma zastosowanie do Strony internetowej pod następującym adresem URL: www.farempoland.pl2. FAREM POLSKA Edward Rybarski Spółka Jawna Grażyńskiego 22 43-300 Bielsko Biała3. Adres e-mail Operatora: biuro@farem.bielsko.pl4. Operator jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe w związku z informacjami, które podajesz dobrowolnie na tej stronie. Serwis wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu: o Przedstawienia oferty lub informacji6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o zachowaniach i preferencjach użytkowników w następujący sposób: 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniu końcowym pliki cookie ("ciasteczka").

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1.Strony umożliwiające logowanie i wprowadzanie danych osobowych są chronione certyfikatem SSL. Gwarantuje to, że dane osobowe i informacje logowania wprowadzone na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer docelowy. Operator okresowo zmienia hasła administracyjne. Operator regularnie aktualizuje całe oprogramowanie, którego używa do przetwarzania danych osobowych. Obejmuje to regularne aktualizacje komponentów oprogramowania.

3 Hosting

(1) Witryna jest hostowana na serwerze Operatora: linuxpl.com2. Dane rejestrowe firmy hostingowej to: H88 S.A. z siedzibą przy Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Więcej o hostingu można dowiedzieć się pod adresem https://linuxpl.com oraz zapoznać się z polityką prywatności firmy hostingowej. Firma hostingowa:o Podejmuje środki w celu ochrony danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie zapasowe)o Podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony miejsc przetwarzania przed pożarem (np. specjalny system gaśniczy),o Stosuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia systemów przetwarzania w przypadku nagłej awarii zasilania (np. dostęp do miejsc przetwarzania jest fizycznie chroniony za pomocą środków (np. kontrola dostępu, monitoring,o Stosuje środki zapewniające odpowiednie warunki środowiskowe dla serwerów jako elementów systemów przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalne systemy klimatyzacji),o Stosuje rozwiązania organizacyjne zapewniające maksymalny stopień ochrony i poufności (szkolenia, regulacje wewnętrzne, polityka haseł itp.). Wyznaczono inspektora ochrony danych. Firma hostingowa przechowuje logi na serwerze w celu zapewnienia niezawodności technicznej. Rekord może zawierać:o zasoby wskazane przez identyfikator URL,o czas nadejścia komunikatu,o czas wysłania odpowiedzi,o nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,o błędy jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,o informacje o przeglądarce użytkownika,o informacje o adresie IP,o dane diagnostyczne związane z samodzielnym zamawianiem usług przez rejestratorów,o

Prawa użytkownika i dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania danych

Dotyczy to następujących grup odbiorców: o osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki, o firmy hostingowe, o firmy obsługujące mailingi, firmy obsługujące wiadomości SMS, firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego, kurierzy, о ubezpieczyciele, l kancelarie prawne i windykacyjne, i banki, operatorzy płatności, a także organy publiczne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora dłużej niż jest to niezbędne do wykonania czynności określonych w odrębnych przepisach (np. księgowych). Dane marketingowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 lat. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania serwisu. Administrator może wykonywać czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Przepisy o ochronie danych osobowych nie zezwalają na przekazywanie danych osobowych z państw trzecich. Nie wysyłamy żadnych danych poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). W niektórych przypadkach Usługa może zapisywać informacje w celu ułatwienia powiązania danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika, który wypełnił formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika jest wyświetlany w adresie URL strony zawierającej formularz. Dane wprowadzone w formularzu będą przetwarzane w celu spełnienia funkcji tego formularza, na przykład w celu zakończenia procesu zgłoszeń serwisowych lub kontaktów biznesowych, rejestracji usług itp. Kontekst i opis każdego formularza jasno wyjaśnia, do czego służy.

6 Dzienniki administratora

(1) Informacje o zachowaniu użytkownika na stronie mogą być rejestrowane. Dane te są wykorzystywane do administrowania witryną.

Odpowiednie techniki marketingowe

(1) Operator używa Google Analytics do analizy ruchu na stronie. Operator NIE przekazuje żadnych danych osobowych operatorowi tej usługi, a jedynie dane zanonimizowane. Usługa opiera się na plikach cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8 Informacje o plikach cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę podmiotu zamieszczającego na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz datę i godzinę ich przechowywania, a także unikalny kod. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 2. realizacji celów wymienionych powyżej w sekcji "Ważne techniki marketingowe". W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Standardowo większość programów służących do przeglądania stron internetowych (przeglądarek internetowych) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Pliki cookies można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, a mianowicie: Google (Google Inc. w USA), Facebook Inc (Facebook Inc. w USA) oraz Twitter Inc (Twitter Inc. w USA).

Jak zarządzać plikami cookies w praktyce: jak wyrażać i wycofywać zgodę?

Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www2. Wybierz przeglądarkę internetową, z której korzystasz i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: o Edge, o Internet Explorer, o Chrome, o Safari, o Firefox lub OperaUrządzenia mobilne: Android o Safari dla iOS o Windows Phone