single

Jakie są różne techniki cięcia metali?

W kontekście obróbki części, technika cięcia metali jest kluczową kwestią. Niezależnie od zastosowanego procesu cięcia, efekt końcowy powinien być jednolity. Jest to precyzyjne, dokładne cięcie, które jest również estetyczne i wolne od błędów maszynowych.

Analizując różne sposoby cięcia metali, można wyróżnić trzy rodzaje obróbki:

  • Na zimno
  • Ogrzewanie termiczne
  • Uwzględnij inne metody.

Każdy z tych procesów wykorzystuje diametralnie przeciwną metodę, aby osiągnąć idealne cięcie.

Można spotkać się również z innym podziałem cięcia metalu. Proces ten od strony technicznej polega na precyzyjnym rozdzieleniu materiału, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego specyficznych właściwości. Techniki cięcia metalu powinny zatem uwzględniać takie czynniki jak:

  • Rodzaj obrabianego materiału
  • Grubość obrabianego przedmiotu
  • Planowana prędkość cięcia
  • Dokładność pracy.

Rodzaje cięcia metalu są rozróżniane na podstawie używanych narzędzi.

Cięcie metalu - od cięcia do wody

Można wyróżnić pięć podstawowych rodzajów cięcia, jednak niektóre rozwiązania mają specyficzne cechy i nie można ich uznać za uniwersalne.

Obróbka skrawaniem to najbardziej podstawowy sposób cięcia metali. Ząbki na narzędziu tnącym, takim jak piła tarczowa lub piła taśmowa, są używane do cięcia metalu. Można również użyć innych urządzeń bez zębów, które są przeznaczone do cięcia rur lub sekcji. Ten rodzaj cięcia, z zębami lub bez, jest idealny do produkcji elementów metalurgicznych: od bloków po rury i kształtowniki.

Podobnym rozwiązaniem jest kucie. Używa się dłuta, a nie sprzętu maszynowego. Jest to bardzo rzadkie rozwiązanie, stosowane tylko przy rozdzielaniu kutego metalu na pojedyncze elementy.

Cięcie metalu przez tłoczenie

Innym rozwiązaniem jest cięcie metalu metodą tłoczenia. Operacja ta wykonywana jest za pomocą narzędzia wyposażonego w krawędź tnącą. Umożliwia to cięcie określonych elementów, takich jak blacha, a następnie formatowanie lub nacinanie ich w celu utworzenia otworów. Ta metoda cięcia metalu jest szczególnie skuteczna w przypadku cienkich blach lub pasków.

Cięcie tworzyw sztucznych jest popularne, ponieważ umożliwia dzielenie metalu bez utraty produktów topnienia lub spalania, a nawet ewentualnych wiórów. Oferuje również szeroki zakres opcji technicznych, od cięcia po cięcie wzdłużne i nacinanie. Jest szczególnie polecane podmiotom, które wykorzystują cięcie metalu do tworzenia określonych kształtów lub części blaszanych.

Rozwiązania cieplne i wodne

Pozostałe dwie metody cięcia metalu są bardziej zaawansowane technologicznie. Pierwszą z nich jest metoda cięcia termicznego z wykorzystaniem tlenu. Metoda ta jest stosowana do cięcia materiałów przy użyciu określonej technologii produkcji. Na przykład niskostopowej i węglowej stali konstrukcyjnej. W tym przypadku określony obszar jest podgrzewany do cięcia. Odbywa się to przy użyciu łatwopalnego gazu. Cięcie tlenowe pozwala na dowolne rozdzielenie elementu.

Rozsądne jest zatem założenie, że tlenowe cięcie metalu polega na spalaniu rozgrzanego metalu. Dzieje się tak, gdy używany jest tlen, który powoduje utlenianie. Cięty metal ma efekt super topienia. Wymaga to materiału palnego. Acetylen, propan lub propylen są najczęściej stosowanymi gazami. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  • Rodzaj obrabianego materiału
  • Ważna jest grubość elementu
  • Właściwości dysz tlenowych, ciśnienia tlenu i gazów palnych.

Opcja ta jest złożona i wymaga dużego doświadczenia, zwłaszcza w przypadku cięcia elementów wymagających precyzji. Należy również unikać cięcia termicznego stali, ponieważ zawiera ona wiele pierwiastków stopowych, które są odporne na utlenianie.

Innym rozwiązaniem jest cięcie wodą. Skroplony strumień jest wtryskiwany do dyszy o małej średnicy, która zmienia jego właściwości. Pozwala to na automatyczne zwiększenie prędkości strumienia, co skutkuje skoncentrowanym poziomem energii, który charakteryzuje się pewnym poziomem kompresji (około 400 MPa). Jest to zaawansowane rozwiązanie, które staje się coraz bardziej popularne ze względu na idealne dopasowanie do trendów środowiskowych. Może być ono stosowane wyłącznie w połączeniu ze zautomatyzowanym lub zrobotyzowanym procesem cięcia.