single

Jak obrabiać aluminium?

Obróbka aluminium to rozwiązanie, które zyskało na popularności wraz ze wzrostem znaczenia tego materiału. Obróbka i kształtowanie aluminium to rozwiązanie o wielu możliwościach. To także szybki i wydajny sposób na wytwarzanie różnorodnych produktów.

Aluminium ma wiele pożądanych właściwości w sektorze przemysłowym. Z jednej strony ma wysoką odporność na wpływy zewnętrzne - ogólną wytrzymałość funkcjonalną. Z drugiej strony jest to lekkość formy i stosunkowo niska waga produktu końcowego. Aluminium jest również materiałem nadającym się do recyklingu lub odpornym na korozję.

Obróbka aluminium jest zatem jednym z najpopularniejszych rozwiązań w sektorze produkcyjnym. Właściwości aluminium wymagają, aby materiał ten był frezowany lub toczony ze szczególną starannością i z obróbką dostosowaną do specyfiki. Aluminium jest elastyczne i może zmieniać swoje wymiary po podgrzaniu.

Obróbka aluminium

Obróbka aluminium musi być wykonywana z uwzględnieniem twardości materiału. Obróbka czystych materiałów i tak zwanych materiałów niskostopowych może stanowić wyzwanie. Sama twardość nie wystarczy. Inne cechy, takie jak elastyczność, będą bardziej zauważalne.

Odlewanie stopów zawierających więcej niż 12 procent Si może być problematyczne. Twardość może wpływać m.in. na szybsze zużycie narzędzia obróbczego. Należy pamiętać, że produkty zawierające mniej niż 12% Si mają najlepsze parametry dla zmian plastycznych.

Właściwości stopów aluminium takie jak:

  • Duży współczynnik rozszerzalności liniowej (szczególnie podczas chłodzenia)
  • Mały współczynnik sprężystości wzdłużnej
  • Przewodność cieplna powyżej średniej

Cięcie, toczenie lub gratowanie aluminium powinno odbywać się w sposób umożliwiający kontrolę nad kształtowaniem i usuwaniem wiórów. Ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć splątania narzędzi lub przedmiotów obrabianych. Może to spowodować uszkodzenie maszyny.

Dotyczy to w szczególności parków maszynowych, które automatyzują obróbkę CNC. Szybkość i dynamika procesu wiąże się ze stosunkowo krótkim czasem reakcji operatora. Może to zakłócić działanie maszyny. Właściwa geometria narzędzia jest niezbędna do kształtowania, tworzenia i odprowadzania wiórów.

Jak wygląda frezowanie aluminium?

Frezarki do aluminium powinny pracować z prędkościami i posuwami powyżej średniej. Maszyny muszą być indywidualnie dostosowane do każdego materiału. Maszyny mają kluczowe znaczenie dla wydajności i estetyki frezowania aluminium. Wynika to z faktu, że obróbka wymaga narzędzi, które zapewniają precyzyjne wykończenie.

Frezowanie aluminium odbywa się przy użyciu różnych frezów, od tych z jednym ostrzem, po te z trzema. Ich dopasowanie przekłada się nie tylko na wydajność procesów, ale także na efektywne zarządzanie odpadami.

Podczas frezowania istotną rolę odgrywa temperatura. Ze względu na jej negatywny wpływ na strukturę materiału, powinna być ona stale kontrolowana. Przegrzanie zlokalizowane przez nadmierne ciepło osłabia materiał, powodując, że staje się on nieprawidłowy.

Uwaga podczas obróbki aluminium

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę prędkość zarówno opcji obrotowych, jak i posuwu. Nie należy tego postrzegać jako wartości bezwzględnej: prędkość będzie zależeć od pożądanego efektu powierzchni. Frezowanie aluminium musi odbywać się przy niższej prędkości posuwu, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie powierzchni odbiorcy.

Podczas procesu frezowania należy pamiętać, że ważne jest również chłodzenie. Rozpraszanie i odprowadzanie ciepła ma zasadnicze znaczenie dla obróbki. Zarówno frez, jak i posuw powinny być chłodzone. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne będzie użycie specjalistycznego sprzętu.